Welkom op de website van de Rechtswinkel

De Rechtswinkel is een activiteit van de Hogeschool INHOLLAND Alkmaar, waarbij bijna afgestudeerde studenten van de opleiding Management Economie en Recht juridische ondersteuning en advies bieden aan particulieren en ondernemers. De studenten staan onder begeleiding en eindverantwoordelijkheid van juristen

De Rechtswinkel houdt drie keer per week spreekuur, behalve op erkende feestdagen en vakanties. Het is niet noodzakelijk, maar wel verstandig om telefonisch een afspraak te maken.

Op maandag van 16:30 tot 19:00 uur in het hogeschoolgebouw aan de Bergerweg 200 te Alkmaar.

Woensdag in Schagen van 18:00 - 20:00 in de Openbare Bibliotheek Schagen, Regioplein 3, 1741 JC Schagen.

Vrijdag van 11:00 tot 13:30 uur,  in de Openbare Bibliotheek Alkmaar,centrum.

Rechtswinkel Hogeschool INHOLLAND Alkmaar
Postbus 403
1800 AK Alkmaar
Tel.: 072-518 37 46
of : 06-12 68 27 44
Fax: 072-518 37 51

e-mail: Rechtswinkel.Alkmaar@INHOLLAND.nl